rodnweh-n3bewtaj

Pamjet

72

Shkarkimet

25

Të dhëna dhe burime

Informacione shtesë

Fusha Vlera
Titull
Përshkrimi
Tema/subjekti
  Mirëmbajtësi Оливер Серафимовски
  Emaili i mirëmbajtësit oliverserafimovski@komspi.mk
  Të drejtat e qasjes publik
  Në përputhje me
  Dokumentacion
  Frekuenca vjetor
  Burim
  Gjuhë Maqedonas
  Identifikuesi tjetër
  Origjina
  Burime të ngjashme
  Data e leshimit 22-04-2019
  Vendndodhja Shkup
  Modifikuar
  Version
  Shënimet e versionit
  Është pjesë e
   Ka pjesë
    spatial {"type": "Polygon", "coordinates": [[[21.3154077, 42.0491811], [21.3154077, 41.9400344], [21.5377092, 41.9400344], [21.5377092, 42.0491811], [21.3154077, 42.0491811]]]}
    Komentet u mundësuan nga Disqus