xlsx 2018 податоците сеневалидни

URL: https://data.gov.mk/dataset/a333b1e7-5993-4c03-ad52-c0cb3b1a1f3d/resource/a288b603-3e36-443b-8c32-fec5ff899ed2/download/-.-..xlsx

Од апстрактот на податочниот сет

Покарактеристични дела од областа на економскиот и криминал

Извор: Покарактеристични дела од областа на економскиот криминал од 2010 до 2017 година

Овој приказ на ресурс не е достапен во моментот. Притиснете тука за повеќе информации.

Преземете ресурс

Дополнителни информации

Поле Вредност
Последно ажуриран Април 5, 2019
Креирано на непознат
Формат XLSX
Лиценца Лиценца не е обезбедена
Име xlsx 2018
Опис
Шема
Опции за валидација
Статус на валидација failure
Временска ознака на валидација 2019-04-05T08:27:30.505391