Службени трошоците на носителите на јавни функции

Како дел од заложбите на Владата на Република Македонија за поголема дигитална транспарентност, во овој податочен сет можете да ги најдете податоците кои се дел од Алатката за отчетност за трошоците на носителите на јавни функции, каде можете да ги разгледате и споредувате службените трошоците на Претседателот на Владата на Република Македонија, Замениците на претседателот, Министрите, Министрите без ресор, Замениците министри, Генералниот секретар на Владата и Државните секретари на министерствата.

Прегледи

46

Преземања

7

Податоци и ресурси

Додатни информации

Поле Вредност
Наслов Службени трошоците на носителите на јавни функции
Опис

Како дел од заложбите на Владата на Република Македонија за поголема дигитална транспарентност, во овој податочен сет можете да ги најдете податоците кои се дел од Алатката за отчетност за трошоците на носителите на јавни функции, каде можете да ги разгледате и споредувате службените трошоците на Претседателот на Владата на Република Македонија, Замениците на претседателот, Министрите, Министрите без ресор, Замениците министри, Генералниот секретар на Владата и Државните секретари на министерствата.

Категорија/тема
  • Економија и финансии
  • Влада и јавен сектор
Одржувач
Е-пошта на одржувачот servisi@vlada.gov.mk
Права за пристап јавни
Во согласност со
Документација
Фреквенција
Извор
Јазик Македонски
Друг идентификатор
Потекло
Поврзан ресурс https://vlada.mk/otchetnost-troshoci
Датум на издавање 10-10-2018
Локација Македонија
Променет 21-12-2018
Верзија 2.0
Забелешки за верзијата
Е дел од
    Има дел
      spatial {"type": "Polygon", "coordinates": [[[20.4529023, 42.3735359], [20.4529023, 40.8536596], [23.034051, 40.8536596], [23.034051, 42.3735359], [20.4529023, 42.3735359]]]}
      коментари овозможени од Disqus