Годишен извештај за 2017 податоците сеневалидни

URL: https://data.gov.mk/dataset/4afd3752-7314-4a88-8b4c-9fe9b4a2abcd/resource/233653a0-6efa-48cb-a259-b446dca23a27/download/2017.xlsx

Податоци од Годишните извештаи на имателите на информации од јавен карактер за 2017 година

Овој приказ на ресурс не е достапен во моментот. Притиснете тука за повеќе информации.

Преземете ресурс

Дополнителни информации

Поле Вредност
Последно ажуриран Април 23, 2019
Креирано на непознат
Формат XLSX
Лиценца Лиценца не е обезбедена
Име Годишен извештај за 2017
Опис Податоци од Годишните извештаи на имателите на информации од јавен карактер за 2017 година
Шема
Опции за валидација
Статус на валидација failure
Временска ознака на валидација 2019-04-23T08:54:32.172833