Неименуван ресурс податоците сеневалидни

URL: https://data.gov.mk/dataset/e68b96af-e3f0-4528-b585-b6869aa77268/resource/c429ff3e-4812-4578-bb99-838a9c20e263/download/-.xlsx

Од апстрактот на податочниот сет

Регистар на откупувачи на земјоделски производи

Извор: Регистар на откупувачи на земјоделски производи

Овој приказ на ресурс не е достапен во моментот. Притиснете тука за повеќе информации.

Преземете ресурс

Дополнителни информации

Поле Вредност
Последно ажуриран Март 5, 2019
Креирано на непознат
Формат XLSX
Лиценца Лиценца не е обезбедена
Име
Опис
Шема
Опции за валидација
Статус на валидација failure
Временска ознака на валидација 2019-03-05T12:32:59.519656