Регистар на откупувачи на земјоделски производи

Регистар на откупувачи на земјоделски производи

Прегледи

47

Преземања

18

Податоци и ресурси

Додатни информации

Поле Вредност
Наслов Регистар на откупувачи на земјоделски производи
Опис

Регистар на откупувачи на земјоделски производи

Категорија/тема Земјоделство, шумарство, рибарство и храна
Одржувач Мери Стојковска
Е-пошта на одржувачот meri.stojkovska@mzsv.gov.mk
Права за пристап јавни
Во согласност со
Документација
Фреквенција
Извор xlsx
Јазик Македонски
Друг идентификатор
Потекло
Поврзан ресурс
Датум на издавање 05-03-2019
Локација Скопје
Променет
Верзија
Забелешки за верзијата
Е дел од
    Има дел
      spatial {"type": "Polygon", "coordinates": [[[21.3154077, 42.0491811], [21.3154077, 41.9400344], [21.5377092, 41.9400344], [21.5377092, 42.0491811], [21.3154077, 42.0491811]]]}
      коментари овозможени од Disqus