РЕГИСТАР НА ИКТ И ДРУГА ОПРЕМА НА ... податоците сеневалидни

URL: https://data.gov.mk/dataset/a28f50f4-82b1-43e2-bc1a-e4c563fa6a10/resource/e0d9b5bf-daa4-4fa1-a898-86abef663959/download/digu-0003-registar-na-ikt-i-druga-oprema-na-inspekciskite-sluzbi2.xls

РЕГИСТАР НА ИКТ И ДРУГА ОПРЕМА НА ИНСПЕКЦИСКАТА СЛУЖБА

Овој приказ на ресурс не е достапен во моментот. Притиснете тука за повеќе информации.

Преземете ресурс

0 од 5

Отвореност

Причина
Лиценцата не е отворена
  • Проверено: Декември 12, 2018

Дополнителни информации

Поле Вредност
Последно ажуриран Декември 12, 2018
Креирано на непознат
Формат XLSX
Лиценца Лиценца не е обезбедена
Име
Опис РЕГИСТАР НА ИКТ И ДРУГА ОПРЕМА НА ИНСПЕКЦИСКАТА СЛУЖБА
Шема
Опции за валидација
Статус на валидација failure
Временска ознака на валидација 2019-01-02T16:24:01.840650