Регистар на лица ангажирани со договор за волонтирање

Регистарот содржи податоци за лица кои имаат склучено договор за волонтирање

Прегледи

109

Преземања

16

Податоци и ресурси

Додатни информации

Поле Вредност
Наслов Регистар на лица ангажирани со договор за волонтирање
Опис

Регистарот содржи податоци за лица кои имаат склучено договор за волонтирање

Категорија/тема Население и општество
Одржувач Славко Жарков
Е-пошта на одржувачот slavko.zharkov@mtsp.gov.mk
Права за пристап јавни
Во согласност со
Документација
Фреквенција годишно
Извор
Јазик Македонски
Друг идентификатор
Потекло
Поврзан ресурс
Датум на издавање 24-12-2018
Локација Македонија
Променет 29-11-2018
Верзија
Забелешки за верзијата
Е дел од
    Има дел
      spatial {"type": "Polygon", "coordinates": [[[20.4529023, 42.3735359], [20.4529023, 40.8536596], [23.034051, 40.8536596], [23.034051, 42.3735359], [20.4529023, 42.3735359]]]}
      коментари овозможени од Disqus