Интерни огласи мај 2018 податоците севалидни

URL: https://data.gov.mk/dataset/d507a5a0-5ee4-4525-a8fd-8fca8723f880/resource/b7ca1bd4-c707-4a05-9751-4b8f2a8d2829/download/-2018.xlsx

Интерни огласи мај 2018

Овој приказ на ресурс не е достапен во моментот. Притиснете тука за повеќе информации.

Преземете ресурс

Дополнителни информации

Поле Вредност
Последно ажуриран Декември 13, 2018
Креирано на непознат
Формат XLSX
Лиценца Лиценца не е обезбедена
Име Интерни огласи мај 2018
Опис Интерни огласи мај 2018
Шема
Опции за валидација
Статус на валидација success
Временска ознака на валидација 2019-01-11T10:39:37.696824