Интерни огласи август 2018 податоците сеневалидни

URL: https://data.gov.mk/dataset/d507a5a0-5ee4-4525-a8fd-8fca8723f880/resource/5cb12fbb-2cf8-427c-b8e7-b741b749c3e8/download/-2018.xlsx

Интерни огласи август 2018

Овој приказ на ресурс не е достапен во моментот. Притиснете тука за повеќе информации.

Преземете ресурс

Дополнителни информации

Поле Вредност
Последно ажуриран Декември 13, 2018
Креирано на непознат
Формат XLSX
Лиценца Лиценца не е обезбедена
Име Интерни огласи август 2018
Опис Интерни огласи август 2018
Шема
Опции за валидација
Статус на валидација failure
Временска ознака на валидација 2019-01-11T10:39:06.921494