Јавни огласи јули 2018 податоците сеневалидни

URL: https://data.gov.mk/dataset/8e62e457-9ca7-4ecf-9aa3-909dffb15aee/resource/3db3d630-959c-43d6-9369-997487ce1d49/download/-2018.xlsx

Јавни огласи јули 2018

Овој приказ на ресурс не е достапен во моментот. Притиснете тука за повеќе информации.

Преземете ресурс

Дополнителни информации

Поле Вредност
Последно ажуриран Декември 12, 2018
Креирано на непознат
Формат XLSX
Лиценца Лиценца не е обезбедена
Име Јавни огласи јули 2018
Опис Јавни огласи јули 2018
Шема
Опции за валидација
Статус на валидација failure
Временска ознака на валидација 2019-01-11T10:01:53.544159