Јавни огласи мај 2018 податоците севалидни

URL: https://data.gov.mk/dataset/8e62e457-9ca7-4ecf-9aa3-909dffb15aee/resource/0f94f0e2-ddba-4cc6-ac32-bf599c357573/download/-2018.xlsx

Јавни огласи мај 2018

Овој приказ на ресурс не е достапен во моментот. Притиснете тука за повеќе информации.

Преземете ресурс

Дополнителни информации

Поле Вредност
Последно ажуриран Декември 12, 2018
Креирано на непознат
Формат XLSX
Лиценца Лиценца не е обезбедена
Име Јавни огласи мај 2018
Опис Јавни огласи мај 2018
Шема
Опции за валидација
Статус на валидација success
Временска ознака на валидација 2019-01-11T10:01:32.710220