Спроведени активности по огласи во септември 2018 податоците севалидни

URL: https://data.gov.mk/dataset/710bc930-2dd1-4816-96b6-c0d826cb443c/resource/d972ca1d-3dd8-4c00-950a-19cb3a04779b/download/-2018.xlsx

Спроведени активности по огласи во септември 2018

Овој приказ на ресурс не е достапен во моментот. Притиснете тука за повеќе информации.

Преземете ресурс

Дополнителни информации

Поле Вредност
Последно ажуриран Декември 13, 2018
Креирано на непознат
Формат XLSX
Лиценца Лиценца не е обезбедена
Име Спроведени активности по огласи во септември 2018
Опис Спроведени активности по огласи во септември 2018
Шема
Опции за валидација
Статус на валидација success
Временска ознака на валидација 2019-01-11T09:36:57.254033