Спроведени активности по огласи во декември 2018 Податоцитесе технички соодветни

URL: https://data.gov.mk/dataset/710bc930-2dd1-4816-96b6-c0d826cb443c/resource/8e48915d-7d6c-4c5c-81b2-c7ea78624660/download/-2018.xlsx

Спроведени активности по огласи во декември 2018

Овој приказ на ресурс не е достапен во моментот. Притиснете тука за повеќе информации.

Преземете ресурс

Дополнителни информации

Поле Вредност
Последно ажуриран Јануари 11, 2019
Креирано на непознат
Формат XLSX
Лиценца Лиценца не е обезбедена
Име Спроведени активности по огласи во декември 2018
Опис Спроведени активности по огласи во декември 2018
Шема
Опции за валидација
Статус на валидација success
Временска ознака на валидација 2019-01-11T09:37:29.533024