2018 година, Време на обработка на транзитните ... податоците сеневалидни

URL: https://data.gov.mk/dataset/3b4d41bc-5a54-4e9f-af6b-388089b8a9dc/resource/479fea8c-7fd3-4dd7-ac7b-dba1172834f8/download/-2018.csv

Просечно време на процесирање на транзитни документи на граничен премин од моментот на мерење на вага на превозното средство до пуштање во слободно движење

Овој приказ на ресурс не е достапен во моментот. Притиснете тука за повеќе информации.

Преземете ресурс

0 од 5

Отвореност

Причина
Лиценцата не е отворена
  • Проверено: Март 12, 2019

Дополнителни информации

Поле Вредност
Последно ажуриран Март 12, 2019
Креирано на непознат
Формат CSV
Лиценца Лиценца не е обезбедена
Име 2018 година, Време на обработка на транзитните документи на границата
Опис Просечно време на процесирање на транзитни документи на граничен премин од моментот на мерење на вага на превозното средство до пуштање во слободно движење
Шема
Опции за валидација
Статус на валидација failure
Временска ознака на валидација 2019-03-12T10:41:23.377311