Административно управување октомври 2018 година податоците севалидни

URL: https://data.gov.mk/dataset/47521924-7be8-47bb-b72c-368fdc257d1b/resource/c588bca4-4287-439a-af16-13353f3d7127/download/-2018-.xlsx

Административно управување октомври 2018 година

Овој приказ на ресурс не е достапен во моментот. Притиснете тука за повеќе информации.

Преземете ресурс

Дополнителни информации

Поле Вредност
Последно ажуриран Декември 11, 2018
Креирано на непознат
Формат XLSX
Лиценца Лиценца не е обезбедена
Име Административно управување октомври 2018 година
Опис Административно управување октомври 2018 година
Шема
Опции за валидација
Статус на валидација success
Временска ознака на валидација 2019-01-11T09:24:59.511645