Административно управување мај 2018 податоците севалидни

URL: https://data.gov.mk/dataset/47521924-7be8-47bb-b72c-368fdc257d1b/resource/b3ae28fa-4316-4f71-a53b-7d69998c233b/download/-2018.xlsx

Административно управување мај 2018

Овој приказ на ресурс не е достапен во моментот. Притиснете тука за повеќе информации.

Преземете ресурс

Дополнителни информации

Поле Вредност
Последно ажуриран Декември 12, 2018
Креирано на непознат
Формат XLSX
Лиценца Лиценца не е обезбедена
Име Административно управување мај 2018
Опис Административно управување мај 2018
Шема
Опции за валидација
Статус на валидација success
Временска ознака на валидација 2019-01-11T09:26:01.109287