Linqe jo funksionale

Burimet e URL-së te seti i të dhënave të cilat u gjetën, paraqesin gabime kur vendosen.

Të gjeneruara: 20/01/2021 00:59

Opsione

Indeksi i të gjitha organizatave

Shkarko: CSV JSON

Rezultatet

  • Seti i të dhënave jofunksional: 2 / 9 (22%)
  • Linqe jo funksionale: 2 / 13 (15%)
Seti i të Dhënave Shënime Res URL Status Arsyeja Nr. i përpjekjeve të pasuksesshme Përpjekja e parë e pasuksesshme Përpjekjet më të fundit të pasuksesshme Përpjekja e fundit e suksesshme
Електронска евиденција на овластени технички служби врз основа на законот за возила 0 http://www.economy.gov.mk/doc/2503 Download error Server reported status error: 500 Internal Server Error 53 Shkurt 19, 2020 Dhjetor 27, 2020 not recorded
РЕГИСТАР НА ИЗДАДЕНИ ОВЛАСТУВАЊА И ЛИЦЕНЦИ ЗА ИЗРАБОТКА НА РУДАРСКИ ПРОЕКТИ ЗА ... 0 http://www.economy.gov.mk/doc/2290 Download error Server reported status error: 500 Internal Server Error 52 Shkurt 19, 2020 Dhjetor 27, 2020 not recorded