Linqe jo funksionale

Burimet e URL-së te seti i të dhënave të cilat u gjetën, paraqesin gabime kur vendosen.

Të gjeneruara: 20/01/2021 00:59

Opsione

Indeksi i të gjitha organizatave

Shkarko: CSV JSON

Rezultatet

  • Seti i të dhënave jofunksional: 1 / 1 (100%)
  • Linqe jo funksionale: 1 / 1 (100%)
Seti i të Dhënave Shënime Res URL Status Arsyeja Nr. i përpjekjeve të pasuksesshme Përpjekja e parë e pasuksesshme Përpjekjet më të fundit të pasuksesshme Përpjekja e fundit e suksesshme
Конечни ревизорски извештаи 2015-2019 0 http://www.dzr.mk/DesktopDefault.aspx?tabindex=0&tabid=1090 Download error Server reported status error: 404 Not Found 52 Shkurt 19, 2020 Dhjetor 27, 2020 not recorded