ejiektpohcka-ebndehunja-ha-objiactehn-texhnhkn-cjiyxbn-bp3-ochoba-ha-3akohot-3a-bo3njia

Pamjet

20

Shkarkimet

3

Të dhëna dhe burime

Informacione shtesë

Fusha Vlera
Titull
Përshkrimi
Tema/subjekti
  Mirëmbajtësi Верица Аврамовска
  Emaili i mirëmbajtësit verica.avramovska@economy.gov.mk
  Të drejtat e qasjes publik
  Në përputhje me
  Dokumentacion http://www.economy.gov.mk/doc/2743
  Frekuenca përditësohet vazhdimisht
  Burim http://www.economy.gov.mk/doc/2743
  Gjuhë Maqedonas
  Identifikuesi tjetër
  Origjina
  Burime të ngjashme
  Data e leshimit
  Vendndodhja Maqedoni
  Modified
  Version
  Shënimet e versionit
  Është pjesë e
   Ka pjesë
    spatial {"type": "Polygon", "coordinates": [[[20.4529023, 42.3735359], [20.4529023, 40.8536596], [23.034051, 40.8536596], [23.034051, 42.3735359], [20.4529023, 42.3735359]]]}
    Komentet u mundësuan nga Disqus