cnncok-ha-hapodhn-kyjhn

Pamjet

41

Shkarkimet

31

Të dhëna dhe burime

Informacione shtesë

Fusha Vlera
Titull
Përshkrimi
Tema/subjekti Popullsia dhe shoqëria
Mirëmbajtësi Милица Коцевска
Emaili i mirëmbajtësit mkocevska@mtsp.gov.mk
Të drejtat e qasjes publik
Në përputhje me
Dokumentacion
Frekuenca vjetor
Burim
Gjuhë Maqedonas
Identifikuesi tjetër
Origjina
Burime të ngjashme
Data e leshimit
Vendndodhja
Modified
Version
Shënimet e versionit
Është pjesë e
    Ka pjesë
      Komentet u mundësuan nga Disqus