Нефункционални линкови

Линковите на ресурсот на податочниот сет кои се пронајдени, појавуваат грешки при обидот за нивно разрешување.

Генерирано: 23/11/2020 00:59

Опции

Индекс на сите организации

Преземи: CSV JSON

Резултати

  • Нефункционален податочен сет: 2 / 9 (22%)
  • Нефункционални линкови: 2 / 13 (15%)
Податочен сет Забелешки Рес УРЛ Статус Причина Бр. на неуспешни обиди Прв неуспешен обид Последен неуспешен обид Последен успешен обид
Електронска евиденција на овластени технички служби врз основа на законот за возила 0 http://www.economy.gov.mk/doc/2503 Download error Server reported status error: 500 Internal Server Error 47 Февруари 19, 2020 Ноември 22, 2020 not recorded
РЕГИСТАР НА ИЗДАДЕНИ ОВЛАСТУВАЊА И ЛИЦЕНЦИ ЗА ИЗРАБОТКА НА РУДАРСКИ ПРОЕКТИ ЗА ... 0 http://www.economy.gov.mk/doc/2290 Download error Server reported status error: 500 Internal Server Error 47 Февруари 19, 2020 Ноември 22, 2020 not recorded