Нефункционални линкови

Линковите на ресурсот на податочниот сет кои се пронајдени, појавуваат грешки при обидот за нивно разрешување.

Генерирано: 25/11/2020 00:11

Опции

Индекс на сите организации

Преземи: CSV JSON

Резултати

  • Нефункционален податочен сет: 1 / 1 (100%)
  • Нефункционални линкови: 1 / 1 (100%)
Податочен сет Забелешки Рес УРЛ Статус Причина Бр. на неуспешни обиди Прв неуспешен обид Последен неуспешен обид Последен успешен обид
Конечни ревизорски извештаи 2015-2019 0 http://www.dzr.mk/DesktopDefault.aspx?tabindex=0&tabid=1090 Download error Server reported status error: 404 Not Found 47 Февруари 19, 2020 Ноември 22, 2020 not recorded