Нефункционални линкови

Линковите на ресурсот на податочниот сет кои се пронајдени, појавуваат грешки при обидот за нивно разрешување.

Генерирано: 25/11/2020 00:36

Опции

Индекс на сите организации

Преземи: CSV JSON

Резултати

  • Нефункционален податочен сет: 1 / 1 (100%)
  • Нефункционални линкови: 2 / 3 (66%)
Податочен сет Забелешки Рес УРЛ Статус Причина Бр. на неуспешни обиди Прв неуспешен обид Последен неуспешен обид Последен успешен обид
sluzhbeni-troshoci-nositeli-na-javni-funkcii 1 ato_c3_master_19.03.19_12.30.csv URL request failed [Errno 2] No such file or directory: u'/srv/data/resources/0c4/389/3a-f938-467d-b312-69d79f1bf944' 116 Февруари 19, 2020 Ноември 22, 2020 not recorded
sluzhbeni-troshoci-nositeli-na-javni-funkcii 2 ato_c4_master.csv URL request failed [Errno 2] No such file or directory: u'/srv/data/resources/417/ace/d5-8821-4290-96b9-4e57e45e1d51' 116 Февруари 19, 2020 Ноември 22, 2020 not recorded