Креирај сметка


Претставниците на државните институции се обврзани да го потврдат својот идентитет со обезбедување на овластување за додавање на податоци на порталот. Откако идентитетот на државниот претставник ќе биде потврден, потребните кориснички привилегии ќе бидат одобрени од системскиот администратор.

* Задолжително поле