Преглед на издадени Решенија за вршење на оцена на сообразност согласно Законот за безбедност ...

ПРЕГЛЕД на издадени решенија за овластување на инспекциски тела за вршење оцена на сообразност врз основа на Законот за безбедност на производите

Прегледи

22

Преземања

11

Податоци и ресурси

Додатни информации

Поле Вредност
Наслов Преглед на издадени Решенија за вршење на оцена на сообразност согласно Законот за безбедност ...
Опис

ПРЕГЛЕД на издадени решенија за овластување на инспекциски тела за вршење оцена на сообразност врз основа на Законот за безбедност на производите

Категорија/тема
  Одржувач Бојана Јосифовска
  Е-пошта на одржувачот bojana.josifovska@economy.gov.mk
  Права за пристап јавни
  Во согласност со
  Документација http://www.economy.gov.mk/doc/2740
  Фреквенција постојано се ажурира
  Извор http://www.economy.gov.mk/doc/2740
  Јазик Македонски
  Друг идентификатор
  Потекло
  Поврзан ресурс
  Датум на издавање
  Локација Македонија
  Modified
  Верзија
  Забелешки за верзијата
  Е дел од
   Има дел
    spatial {"type": "Polygon", "coordinates": [[[20.4529023, 42.3735359], [20.4529023, 40.8536596], [23.034051, 40.8536596], [23.034051, 42.3735359], [20.4529023, 42.3735359]]]}
    коментари овозможени од Disqus