Евиденција на издадени решенија за овластување на правни лица кои вршат технички ...

Евиденција на издадени решенија за овластување на правни лица кои вршат технички преглед на возила да вршат идентификација и идентификација и оцена на техничката состојба на возилата

Прегледи

62

Преземања

12

Податоци и ресурси

Додатни информации

Поле Вредност
Наслов Евиденција на издадени решенија за овластување на правни лица кои вршат технички ...
Опис

Евиденција на издадени решенија за овластување на правни лица кои вршат технички преглед на возила да вршат идентификација и идентификација и оцена на техничката состојба на возилата

Категорија/тема
  Одржувач Бојана Јосифовска
  Е-пошта на одржувачот bojana.josifovska@economy.gov.mk
  Права за пристап јавни
  Во согласност со
  Документација http://www.economy.gov.mk/doc/2742
  Фреквенција постојано се ажурира
  Извор http://www.economy.gov.mk/doc/2742
  Јазик Македонски
  Друг идентификатор
  Потекло
  Поврзан ресурс
  Датум на издавање
  Локација Македонија
  Modified
  Верзија
  Забелешки за верзијата
  Е дел од
   Има дел
    spatial {"type": "Polygon", "coordinates": [[[20.4529023, 42.3735359], [20.4529023, 40.8536596], [23.034051, 40.8536596], [23.034051, 42.3735359], [20.4529023, 42.3735359]]]}
    коментари овозможени од Disqus