Цени на земјоделски производи

Овој податочен сет ги опишува цените на земјоделските производи во РМ

Прегледи

81

Преземања

23

Податоци и ресурси

Додатни информации

Поле Вредност
Наслов Цени на земјоделски производи
Опис

Овој податочен сет ги опишува цените на земјоделските производи во РМ

Категорија/тема Земјоделство, шумарство, рибарство и храна
Одржувач Амина Мујовиќ
Е-пошта на одржувачот info@agroberza.com.mk
Права за пристап јавни
Во согласност со
Документација
Фреквенција месечно
Извор http://www.agroberza.com.mk/
Јазик Македонски
Друг идентификатор
Потекло
Поврзан ресурс
Датум на издавање
Локација
Modified
Верзија
Забелешки за верзијата
Е дел од
    Има дел
      коментари овозможени од Disqus