Процедура за спроведување на мапирање на социјално ранливи групи

Согласно законот за социјална заштита, општините обезбедуваат остварување на социјалната заштита на граѓаните кои живеат на подрачје на Општина Куманово и се изложени на социјален ризик, преку донесување на свои програми за специфичните потреби на социјално ранливите групи.

Прегледи

0

Преземања

1

Податоци и ресурси

Додатни информации

Поле Вредност
Наслов Процедура за спроведување на мапирање на социјално ранливи групи
Опис

Согласно законот за социјална заштита, општините обезбедуваат остварување на социјалната заштита на граѓаните кои живеат на подрачје на Општина Куманово и се изложени на социјален ризик, преку донесување на свои програми за специфичните потреби на социјално ранливите групи.

Категорија/тема
  Одржувач
  Е-пошта на одржувачот
  Права за пристап
  Во согласност со
  Документација
  Фреквенција
  Извор
  Јазик Македонски
  Друг идентификатор
  Потекло
  Поврзан ресурс
  Датум на издавање
  Локација
  Modified
  Верзија
  Забелешки за верзијата
  Е дел од
   Има дел
    коментари овозможени од Disqus