Неименуван ресурс

URL: http://www.economy.gov.mk/doc/2428

Од апстрактот на податочниот сет

ПРЕГЛЕД на издадени решенија за овластување на инспекциски тела за вршење оцена на сообразност врз основа на Законот за безбедност на производите

Извор: Преглед на издадени Решенија за вршење на оцена на сообразност согласно Законот за безбедност ...

Сеуште не се креирани прикази за овој податочен сет.

0 од 5

Отвореност

Причина
Лиценцата не е отворена
  • Проверено: Декември 27, 2020

Дополнителни информации

Поле Вредност
Последно ажуриран непознат
Креирано на непознат
Формат непознат
Лиценца Лиценца не е обезбедена
Име
Опис
Шема "http://www.economy.gov.mk/doc/2428"
Опции за валидација
Статус на валидација
Временска ознака на валидација