Прекршоци и сторители од областа на Јавниот ред и мир од 2010 до 2017 година

Прекршоци и сторители од областа на Јавниот ред и мир

Прегледи

49

Преземања

20

Податоци и ресурси

Додатни информации

Поле Вредност
Наслов Прекршоци и сторители од областа на Јавниот ред и мир од 2010 до 2017 година
Опис

Прекршоци и сторители од областа на Јавниот ред и мир

Категорија/тема
  Одржувач Никица Петрушевски
  Е-пошта на одржувачот kontakt@moi.gov.mk
  Права за пристап јавни
  Во согласност со
  Документација
  Фреквенција на секои три месеци
  Извор
  Јазик Македонски
  Друг идентификатор
  Потекло
  Поврзан ресурс
  Датум на издавање
  Локација
  Modified
  Верзија
  Забелешки за верзијата
  Е дел од
   Има дел
    коментари овозможени од Disqus