Регистер на бунари_Скопски регион, обновен 2019

Содржи информации за бунари во Скопската котлина

Прегледи

11

Преземања

9

Податоци и ресурси

Додатни информации

Поле Вредност
Наслов Регистер на бунари_Скопски регион, обновен 2019
Опис

Содржи информации за бунари во Скопската котлина

Категорија/тема Животна средина
Одржувач Оливера Николовска Савиќ
Е-пошта на одржувачот olivera.nikolovska.savikj@skopje.gov.mk
Права за пристап јавни
Во согласност со
Документација
Фреквенција нерегуларно
Извор
Јазик Македонски
Друг идентификатор
Потекло Сектор за заштита на животната средина на Град Скопје
Поврзан ресурс
Датум на издавање
Локација Скопје
Modified
Верзија
Забелешки за верзијата
Е дел од
    Има дел
      spatial {"type": "Polygon", "coordinates": [[[21.3154077, 42.0491811], [21.3154077, 41.9400344], [21.5377092, 41.9400344], [21.5377092, 42.0491811], [21.3154077, 42.0491811]]]}
      коментари овозможени од Disqus