РЕГИСТАР НА ДЕЛОВЕН ПРОСТОР НА ИНСПЕКЦИСКАТА ... Податоцитене се технички соодветни

URL: http://data.gov.mk/dataset/54936281-d7e7-4400-a3ab-1cb0ab33620e/resource/c11b2c9f-4643-4c6b-9141-b328f79fa023/download/digu-0002-registar-na-delovni-prostorii-na-inspekciski-sluzbi2.xlsx

РЕГИСТАР НА ДЕЛОВЕН ПРОСТОР НА ИНСПЕКЦИСКАТА СЛУЖБА

Овој приказ на ресурс не е достапен во моментот. Притиснете тука за повеќе информации.

Преземете ресурс

0 од 5

Отвореност

Причина
Лиценцата не е отворена
  • Проверено: Август 9, 2020

Дополнителни информации

Поле Вредност
Последно ажуриран Декември 12, 2018
Креирано на непознат
Формат XLSX
Лиценца Лиценца не е обезбедена
Име
Опис РЕГИСТАР НА ДЕЛОВЕН ПРОСТОР НА ИНСПЕКЦИСКАТА СЛУЖБА
Шема
Опции за валидација
Статус на валидација failure
Временска ознака на валидација 2020-02-20T14:13:09.606411