xlsx Податоцитене се технички соодветни

URL: http://data.gov.mk/dataset/4483e2db-0203-4674-af53-71c366c3205a/resource/cf6b1d20-aa4b-4ec5-96d1-4162f320ec13/download/-.xlsx

Од апстрактот на податочниот сет

Оружје по сектори за внатрешни работи

Извор: Оружје по сектори за внатрешни работи од 2010до 2017 година

Овој приказ на ресурс не е достапен во моментот. Притиснете тука за повеќе информации.

Преземете ресурс

0 од 5

Отвореност

Причина
Лиценцата не е отворена
  • Проверено: Ноември 22, 2020

Дополнителни информации

Поле Вредност
Последно ажуриран Ноември 7, 2018
Креирано на непознат
Формат XLSX
Лиценца Лиценца не е обезбедена
Име xlsx
Опис
Шема
Опции за валидација
Статус на валидација failure
Временска ознака на валидација 2020-02-20T14:25:10.183226