Интерни огласи септември 2019

URL: http://data.gov.mk/dataset/8f04da66-feb0-4ffb-a7eb-7650fb785ebe/resource/27f6e1d3-623b-4780-961e-fc06f3c5d30d/download/-2019.xlsx

Интерни огласи септември 2019

Сеуште не се креирани прикази за овој податочен сет.

Дополнителни информации

Поле Вредност
Последно ажуриран Октомври 14, 2019
Креирано на непознат
Формат .xlsx
Лиценца Лиценца не е обезбедена
Име Интерни огласи септември 2019
Опис Интерни огласи септември 2019
Шема
Опции за валидација
Статус на валидација
Временска ознака на валидација