Карактеристики на идентификувани свлечишта - Скопски регион

Содржи податоци за карактеристиките на свлечиштата на територија на општините во и вон Град Скопје

Прегледи

1

Преземања

78

Податоци и ресурси

Додатни информации

Поле Вредност
Наслов Карактеристики на идентификувани свлечишта - Скопски регион
Опис

Содржи податоци за карактеристиките на свлечиштата на територија на општините во и вон Град Скопје

Категорија/тема Животна средина
Одржувач Оливера Николовска Савиќ
Е-пошта на одржувачот olivera.nikolovska.savikj@skopje.gov.mk
Права за пристап јавни
Во согласност со
Документација https://drive.google.com/file/d/16oSUDNPS4g6eRtQXsXzwo_63UpD62n6P/view
Фреквенција нерегуларно
Извор
Јазик
  • Македонски
  • Англиски
Друг идентификатор
Потекло Град Скопје - Сектор за заштита на животната средина; Податоците се преземени од Студијата за ерозија на Град Скопје која содржи податоци за интензитетот на ерозија за целиот Скопски регион и одделно по општини
Поврзан ресурс
Датум на издавање
Локација Скопје
Modified
Верзија
Забелешки за верзијата
Е дел од
    Има дел
      spatial {"type": "Polygon", "coordinates": [[[21.3154077, 42.0491811], [21.3154077, 41.9400344], [21.5377092, 41.9400344], [21.5377092, 42.0491811], [21.3154077, 42.0491811]]]}
      коментари овозможени од Disqus