Јавни огласи јануари 2020

URL: http://data.gov.mk/dataset/5bcec648-9868-43d0-a68b-2a77c407e977/resource/80db495a-1d66-4d32-810e-95d8298285ab/download/-2020.xlsx

Јавни огласи јануари 2020

Сеуште не се креирани прикази за овој податочен сет.

0 од 5

Отвореност

Причина
Лиценцата не е отворена
  • Проверено: Мај 24, 2020

Дополнителни информации

Поле Вредност
Последно ажуриран Февруари 17, 2020
Креирано на непознат
Формат .xlsx
Лиценца Лиценца не е обезбедена
Име Јавни огласи јануари 2020
Опис Јавни огласи јануари 2020
Шема
Опции за валидација
Статус на валидација
Временска ознака на валидација