Јавни огласи јули 2019

URL: http://data.gov.mk/dataset/b369a3e7-dbbf-4ee2-88f5-ed705c37d398/resource/c9c84d88-509b-462a-91a9-7723602f9e17/download/-2019.xlsx

Јавни огласи јули 2019

Сеуште не се креирани прикази за овој податочен сет.

Дополнителни информации

Поле Вредност
Последно ажуриран Август 19, 2019
Креирано на непознат
Формат .xlsx
Лиценца Лиценца не е обезбедена
Име Јавни огласи јули 2019
Опис Јавни огласи јули 2019
Шема
Опции за валидација
Статус на валидација
Временска ознака на валидација