Неименуван ресурс

URL: http://www.economy.gov.mk/doc/2503

Од апстрактот на податочниот сет

Електронска евиденција на овластени технички служби врз основа на законот за возила

Извор: Електронска евиденција на овластени технички служби врз основа на законот за возила

Сеуште не се креирани прикази за овој податочен сет.

0 од 5

Отвореност

Причина
File could not be downloaded. Reason: Download error. Error details: Server reported status error: 500 Internal Server Error. Attempted on 29/11/2020. Tried 48 times since 19/02/2020. This URL has not worked in the history of this tool.
  • Проверено: Ноември 29, 2020

Дополнителни информации

Поле Вредност
Последно ажуриран непознат
Креирано на непознат
Формат непознат
Лиценца Лиценца не е обезбедена
Име
Опис
Шема
Опции за валидација
Статус на валидација
Временска ознака на валидација