Неименуван ресурс

URL: http://data.gov.mk/dataset/99449005-1b67-4c8d-bef4-61e5e89d6ba4/resource/8e8c2843-d2c3-44a1-a73b-0439e4b9ef5e/download/-.pdf

Од апстрактот на податочниот сет

Електронска евиденција на овластени технички служби врз основа на законот за возила

Извор: Електронска евиденција на овластени технички служби врз основа на законот за возила

Сеуште не се креирани прикази за овој податочен сет.

0 од 5

Отвореност

Причина
Лиценцата не е отворена
  • Проверено: Ноември 29, 2020

Дополнителни информации

Поле Вредност
Последно ажуриран Јануари 31, 2020
Креирано на непознат
Формат PDF
Лиценца Лиценца не е обезбедена
Име
Опис
Шема
Опции за валидација
Статус на валидација
Временска ознака на валидација