Доаѓања на туристи и ноќевања на туристи, по ... Податоцитесе технички соодветни

URL: http://data.gov.mk/dataset/97a2b386-bfbd-4590-a5df-0cfb4e3d3e23/resource/d1d131bf-2a0c-4025-a088-0fd5247bfc71/download/turistimeseci.csv

Доаѓања на туристи и ноќевања на туристи, по години и месеци

Овој приказ на ресурс не е достапен во моментот. Притиснете тука за повеќе информации.

Преземете ресурс

0 од 5

Отвореност

Причина
Лиценцата не е отворена
  • Проверено: Септември 20, 2020

Дополнителни информации

Поле Вредност
Последно ажуриран Септември 11, 2020
Креирано на непознат
Формат CSV
Лиценца Лиценца не е обезбедена
Име Доаѓања на туристи и ноќевања на туристи, по години и месеци
Опис Доаѓања на туристи и ноќевања на туристи, по години и месеци
Шема
Опции за валидација
Статус на валидација success
Временска ознака на валидација 2020-09-11T06:58:47.041674