Судски преведувачи

Судски преведувачи

Прегледи

29

Преземања

14

Податоци и ресурси

Додатни информации

Поле Вредност
Наслов Судски преведувачи
Опис

Судски преведувачи

Категорија/тема Правда, правни системи и јавна безбедност
Одржувач Убавка Матевска
Е-пошта на одржувачот umatevska@mjustice.gov.mk
Права за пристап
Во согласност со
Документација
Фреквенција
Извор
Јазик
  Друг идентификатор
  Потекло
  Поврзан ресурс
  Датум на издавање
  Локација
  Modified
  Верзија
  Забелешки за верзијата
  Е дел од
   Има дел
    коментари овозможени од Disqus