Спроведени активности по огласи декември 2019

URL: http://data.gov.mk/dataset/3590939e-9e83-4d71-b711-43a4bb1b536c/resource/e6b1d0ec-a3ba-413b-9784-b70da7f8c8df/download/-2019.xlsx

Спроведени активности по огласи декември 2019

Сеуште не се креирани прикази за овој податочен сет.

0 од 5

Отвореност

Причина
Лиценцата не е отворена
  • Проверено: Септември 21, 2020

Дополнителни информации

Поле Вредност
Последно ажуриран Јануари 10, 2020
Креирано на непознат
Формат .xlsx
Лиценца Лиценца не е обезбедена
Име Спроведени активности по огласи декември 2019
Опис Спроведени активности по огласи декември 2019
Шема
Опции за валидација
Статус на валидација
Временска ознака на валидација