Спроведени активности по огласи во јуни 2019

URL: http://data.gov.mk/dataset/3590939e-9e83-4d71-b711-43a4bb1b536c/resource/9dfaf320-21dc-49b0-867b-38640a1ee2ed/download/-2019.xlsx

Спроведени активности по огласи во јуни 2019

Сеуште не се креирани прикази за овој податочен сет.

Дополнителни информации

Поле Вредност
Последно ажуриран Јули 9, 2019
Креирано на непознат
Формат .xlsx
Лиценца Лиценца не е обезбедена
Име Спроведени активности по огласи во јуни 2019
Опис Спроведени активности по огласи во јуни 2019
Шема
Опции за валидација
Статус на валидација
Временска ознака на валидација