Спроведени активности по огласи во мај 2019

URL: http://data.gov.mk/dataset/3590939e-9e83-4d71-b711-43a4bb1b536c/resource/763f0bcc-240d-4e6a-940d-c319a0cce52f/download/-2019.xlsx

Спроведени активности по огласи во мај 2019

Сеуште не се креирани прикази за овој податочен сет.

0 од 5

Отвореност

Причина
Лиценцата не е отворена
  • Проверено: Септември 21, 2020

Дополнителни информации

Поле Вредност
Последно ажуриран Јуни 10, 2019
Креирано на непознат
Формат .xlsx
Лиценца Лиценца не е обезбедена
Име Спроведени активности по огласи во мај 2019
Опис Спроведени активности по огласи во мај 2019
Шема
Опции за валидација
Статус на валидација
Временска ознака на валидација