Спроведени активности по огласи во јануари 2019 Податоцитесе технички соодветни

URL: http://data.gov.mk/dataset/3590939e-9e83-4d71-b711-43a4bb1b536c/resource/17a41620-8ef5-478c-b5e8-24911f749db6/download/-2019.xlsx

Спроведени активности по огласи во јануари 2019

Овој приказ на ресурс не е достапен во моментот. Притиснете тука за повеќе информации.

Преземете ресурс

0 од 5

Отвореност

Причина
Лиценцата не е отворена
  • Проверено: Септември 21, 2020

Дополнителни информации

Поле Вредност
Последно ажуриран Февруари 8, 2019
Креирано на непознат
Формат XLSX
Лиценца Лиценца не е обезбедена
Име Спроведени активности по огласи во јануари 2019
Опис Спроведени активности по огласи во јануари 2019
Шема
Опции за валидација
Статус на валидација success
Временска ознака на валидација 2020-02-20T13:30:14.180860