Список на народни кујни Податоцитене се технички соодветни

URL: http://data.gov.mk/dataset/ded9b6c6-3426-48b4-b38e-c363a487d7b4/resource/fd022d00-58d3-4163-b72f-994ff758816c/download/narodnikujni20181210.csv

Списокот содржи информации за народните кујни при подрачните ЦСР

Овој приказ на ресурс не е достапен во моментот. Притиснете тука за повеќе информации.

Преземете ресурс

0 од 5

Отвореност

Причина
Лиценцата не е отворена
  • Проверено: Август 9, 2020

Дополнителни информации

Поле Вредност
Последно ажуриран Декември 20, 2018
Креирано на непознат
Формат CSV
Лиценца Лиценца не е обезбедена
Име Список на народни кујни
Опис Списокот содржи информации за народните кујни при подрачните ЦСР
Шема
Опции за валидација
Статус на валидација failure
Временска ознака на валидација 2020-02-20T13:38:00.759115