Бесплатна правна помош

Регистар на адвокати за давање на правна помош Регистар на здруженија за бесплатна правна помош

Прегледи

36

Преземања

17

Податоци и ресурси

Додатни информации

Поле Вредност
Наслов Бесплатна правна помош
Опис

Регистар на адвокати за давање на правна помош Регистар на здруженија за бесплатна правна помош

Категорија/тема
  Одржувач Убавка Матевска
  Е-пошта на одржувачот umatevska@mjustice.gov.mk
  Права за пристап
  Во согласност со
  Документација
  Фреквенција
  Извор
  Јазик
   Друг идентификатор
   Потекло
   Поврзан ресурс
   Датум на издавање
   Локација
   Modified
   Верзија
   Забелешки за верзијата
   Е дел од
    Има дел
     коментари овозможени од Disqus